Suport Hardware

Ne sigurojme mbeshtetje gjate gjithe ciklit te jetes per produktet HW dhe shume produkte te pales se trete nga ofruesit lider te sotem. Sherbimet HW mbulojne nje linje te provuar preventivi, diagnoze, riparimi dhe sherues dhe riparues.

Qendrat tona te sherbimit, ofrojne asistence per zgjidhjen e problemeve nepermjet telefonit ose internetit sipas 24/7, 365 dite te vitit.

Nje trupe nderkombetare e sherbimeve te cretifikuara profesionale me certifikime teknike sigurojne kenaqesine e klientit.


Sherbimet e S&T

- Garanci baze per hardware gjate oreve normale te punes, koha e pergjigjes dita tjeter e biznesit

- Garanci HW upgrade me pergjigje te garantuar brenda 4 oreve dhe mbulimi i zgjatur deri ne 7 dite ne jave, 24 ore ne dite.

- Mirembajtje baze HW ( pas sherbimit te garancise) gjate oreve normale te punes, koha e pergjigjes dita tjeter e biznesit

- Mirembajtje e zgjatur per HW me kohe pergjigjeje te garantuar brenda 4 oreve dhe mbulimi i zgjatur deri ne 7 dite ne jave, 24 ore ne dite.

- Mirembajtje paraprake per HW, koha e pergjigjes e garantuar brenda 2 oreve, kohe e garantuar riparimi, pjese kembimi te dedikuara, menaxher llogarie (account manager)Te Delegueshme

- Diagnostikim problemi
- Riparim ne vend
-Udhetim
- Pjese kembimi 
- Preventiv mirembajtjeje 
- Fushe per ndryshim porosie 
- Manaxhimi shkallezuar teknik 
- Outsourcing 


Fushat e specializuaraAreas of expertise
  • Server
  • Kliente
  • Monitor
  • Printera
  • Skanera
  • Infrastructure Rrjeti 
  • Storage systems
  • Pajisje
  • PDAs

Modeli tipik i operimit

Mer telefonate nga Qendra e Ofrimit te Sherbimit dhe rregjistron bileten ne sistem-e ndjekur nga kontrolli i SLA-se.

Koordinon dhe planifikon misionin, perfshire berjen gati te pjeseve te kembimit

Incident ne mision

Incident mission
- Riparim (idealisht te godina e klientit, nese nuk eshte e munduar ne degen e S&T ne kete rast sherbimi i zevendesimit siguron nje shkembim te njesise)
- Menaxhimi i aseteve
- Supozimi baze ( instalim sistem operimi dhe aplikime standarte ne godinen e klientit
- Preventiv mirembajtjeje 
- Pastrim/nderrim i pjeseve te kembimit/ Firmware upgrades