Firewall/VPN

Zgjidhja Firewall

Zgjidhjet tona firewall jane bazuar ne zgjidhje te ndryshme baze firewall (Firewall, Internal Firewall, Multicontext Firewall, Desktop Firewall, Server Firewall) por te shkosh larg pertej ketyre, drejtimi per te mbuluar sa me shume fusha te siguruara me pak aplikime sa te jete e mundur duke perdorur zgjidhjet UTM (Unified Threat Management).

UTM-te jane te afte ate zgjidhin te gjitha ceshtjet dhe dobesite sic jane sulmuesit e keqinj, viruset, worms, aksesi i pasigurte ose i paautorizuar, perfshire zgjidhjen VPN per vend-me-vend dhe klient- vend akese dhe per me shume per te garantuar cilesine e sherbimit (QoS), kombinuar me funksione te lehta per tu administruar.


Zgjidhja VPN

VPN-te jane shtesa te rrjetit si p.sh: Zyrat ne distance. Keto thuajse gjithmone paraqesin pika kritike per nje rrjet.
Zgjidhja duhet pershtatet me te gjitha keto dobesi dhe performance duhet te kenaqe kerkesat e klientit.

Zgjidhjet tona lejojne VPN e bazuar ne klient dhe VPN e klientizuara, te dyja ne version Klasik IPSec dhe SSL encryption metoda te implementuara me mekanizma vertetimi te forta.