Qender te Dhenash

Celesi yne i ekspertizes fokusohet ne zgjidhje qe mbeshtesin Paketat e Burimive te Planifikimt te Sipermarrjeve, Database & Host Applications, S&T implementon mjete te manxhueshme per te automatizuar punet dhe administrimin e firmes.

Qellimi i produkteve dhe sherbimeve te S&T’se renditet nga pajisjet high-end nga partneret kryesore pertej rrjetit dhe komunikimit special drejtuar perdoruesit fundor te pajisjes IT.