Transporti Ajror & Mbrojtja

Lista e instalimeve, pajisjet dhe detyrat jane te pafund. Vec ekzistences se ketij varieteti te madh, kerkesa e bere nga mbeshtetja IS/IT, persa i perket pajisjeve ose procesit te punes, eshte fundi i fleksibilitetit. Kerkesat e bera normalisht do te kapercejne larg nevojat dhe kompleksiteti i gjetur "rendom” ne kompanite industriale.Prandaj, proceset dhe struktura organizacionale jane gjeresisht per te siguruar se e gjithe makineria militare eshte e afte te funksionoje me eficience dhe efektivitet.

Fale viteve te gjata te nje eksperience te vazhdueshme ne konsultim me miqte dhe furnizuesit bija e S&T-se Grupi i manaxhimit te informacionit - Information Management Group (IMG) ka gjeneruar ekstremisht dhe pafund procese know-how ne sherbimin ajror dhe industrine e mbrojtjes.

Sherbimet e ofruara nga IMG si partner konsultimi ne Aeronautike dhe Mbrojtjes teksti flet per veteveten:

- Metoda per proceset e orientuara nga standartet SW sic jane PROMET , ASAP , valueSAP , dhe ARIS, te provoruara gjate viteve te praktikimit te aplikimit.

- Njohuria e gjere e ushtrise Gjermane dhe sigurimi i furnizimit te industries dhe mirembajtja operacionale.

- IMG zhvillon system organizacional fleksibel dhe sisteme qe jane te afta te adaptojne ne menyre konstante ndryshimet e structures organizacionale.

- IMG eshte partner zhvillimi i SAP per Zhvillimin e Projektit Strategjik (SDP)

Pergjegjesite dhe strukturat e forces se armatosur moderne jane subjekt i nje ndryshimi konstant. Shperndarja spontane ne zonat e nxehta ne glob, lufta kunder terrorizmit, stuhite ose zjarret jane vetem nje pjese e vogel e pasurise se aktiviteteve te kapura nga forcat e armatosura te shekullit 21. Kjo kerkese mund arrihet vetem duke u refereuar ne sistemin modern te IT.


Referencat e perzgjedhura

Republika CekeAirport Prague
Ministry of Defense
Czech Airlines
GjermaniDeutsche Bundeswehr
MaqedoniaMinistry of Defense of RM
PoloniPolish Navy
RusiaAirport Anapa
SlovakiLETISKO Žilina (Airport Žilina)
SlloveniaMinistry of Defense